Ogromne znaczenie ma dokładne zidentyfikowanie potencjalnych klientów i zbadanie ich potrzeb. Jeżeli twoja firma jest nieduża, nie będzie z tym szczególnych trudności. Pożądane informacje możesz zdobyć dzięki osobistym rozmowom z potencjalnymi klientami. Mimo to jednak w wielu przypadkach możesz nie zdawać sobie sprawy z rozlicznych sposobów zbierania informacji o potencjalnych klientach, a także konkurentach. Staraj